Slutrapportering

Slutrapportering och slutredovisning av ditt projekt gör du i Jordbruksverkets e-tjänst. Det tillkommer också en lokal bilaga som ska laddas upp i e-tjänsten där du svarar på Leader Nordvästra Skaraborgs uppföljningsuppgifter.

Mer information och underlag till slutrapportering kommer inom kort.