Loggor

När ni informerar eller kommunicerar om ert projekt ska det framgå att pengarna kommer från EU.
Detta visas genom två logotyper som ska vara väl synliga och läsbara, läs mer här >>>

• Den EU-logotyp som gäller för den fond som finansierar projektet skall alltid vara med.
• Leader-logotypen skall alltid vara med.

Loggorna som skall användas när ni informerar om ert projekt hämtas på Jordbruksverkets hemsida >>>
Fråga Leaderkansliet om du är osäker på vilken fond som finansierar ditt projekt.

Leader Nordvästra Skaraborgs logga

Kontakta ditt Leaderkansli för att få den lokala loggan i olika format.