Leader Nordvästra Skaraborg
- där kreativitet och naturresurser ger livskraft!
Fotograf: Sebastian Bularca
Leader Nordvästra Skaraborg
- där kreativitet och naturresurser ger livskraft!
Fotograf: Linnea Gustavsson
Leader Nordvästra Skaraborg
- där kreativitet och naturresurser ger livskraft!
Leader Nordvästra Skaraborg
- där kreativitet och naturresurser ger livskraft!
Fotograf: Linnea Gustavsson
Leader Nordvästra Skaraborg
- där kreativitet och naturresurser ger livskraft!

Genomförande

Är det dags att börja genomföra ditt projekt finns information till dig här.

Påbörja projektet på egen risk

Först när ditt projekt fått godkänt av Jordbruksverket finns möjlighet att ansöka om utbetalning. Innan dess har LAG (styrelsen) prioriterat din ansökan och du kan påbörja projektet på egen risk. Påbörjar du din ansökan på egen risk finns inga garantier för att du kommer får stöd för de utgifter som projektet har innan Jordbruksverket fattat beslut om stöd. Viktigt att du följer de restriktioner som krävs för Leaderprojekt för att det ska underlätta och ge större chans till utbetalning när projektet fått sitt beslut.

Projektverkstad

I anknytning till LAG-möte erbjuder Leaderkansliet en projektverkstad för prioriterade och beviljade Leaderprojekt. Vi går igenom  vad som är viktigt att tänka på vid genomförandet av ett Leaderprojekt och vid ansöka om utbetalning. Kansliet kommer bjuda in samtliga projektägare vid varje tillfälle och du är välkommen flera gånger, likaså om det tillkommer personer i projektet som har nytta av informationen.

Materialet från projektverkstan finns att hämta under Blanketter & mallar >>>

  • Materialet uppdateras eftersom så håll koll på datumet för att inte missa information som tillkommit.

Loggor

Det är väldigt viktigt att du som projektägare informerar om finansiärerna till ditt projekt. Om detta missas i till exempel marknadsföringsmaterial kommer det bli avdrag på din ansökan om utbetalning. Mer information och format hittar du under Loggor >>>

Ideell tid & resurser

Vid ansökan om stöd har du angett privat insats i form av ideell tid och/eller ideella resurser. Dessa ska dokumenteras och redovisas till Leaderkansliet. Du ska även redovisa det totala värdet vid ansökan om slututbetalning. I dialog med kansliet kommer ni fram till hur och när den ideella tiden ska redovisas. Blanketter för dokumentation av ideell tid finns under Blanketter & mallar >>>

Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning gör du i Jordbruksverkets e-tjänst via "Mina sidor" och ansökan kommer handläggas av Jordbruksverket. Du som ansöker om utbetalning måste ha fullmakt signerat av firmatecknare. Ansökan om utbetalning sker i två steg:

  1. Fyll i de utgifter du vill ansöka om utbetalning för i e-tjänsten under utbetalning.
  2. Samla dina underlag till utgifterna och skicka via post till central scanning.

Läs mer här om hur du ansöker om utbetalning >>>
Ladda ner Guide till ansökan om utbetalning >>>

I din ansökan om stöd har du utifrån din budget angett olika utgiftstyper; personal, indirekta kostnader, investeringar, övrig utgift och offentliga resurser. Vid ansökan om utbetalning ska du redovisa utgifterna med rätt utgiftstyp, vilka utgiftstyper som är stödberättigade för ditt projekt står i ditt beslut om stöd. Utgifterna skall vara betalade av stödmottagaren stödmottagaren innan ansökan om utbetalning sker, samt efter startdatum enligt beslut om stöd.

Underlag

Vid ansökan om utbetalning skall det finnas underlag som beskriver vad utgiften avser och bevis på att projektägaren har betalat kostnaden. Viktigt att vara noggrann med att spara dina underlag kopplat till utgifterna i projektet som; fakturor, offerter, inbjudningar, program, deltagarlistor med mera.

Läs mer här om hur du ska hantera dina underlag >>>

Du som projektägare är ansvarig för din ansökan om utbetalning. Leaderkansliet är behjälplig med att svara på frågor om din ansökan om utbetalning.

Ändringar & avvikelser

I projektet kommer du vilja göra ändringar från vad som angetts i ansökan om stöd och det kommer ske avvikelser i budgeten. När detta sker skall du kontakta och rådfråga kansliet. De gör en bedömning om det påverkar syfte och mål eller kräver ett eventuellt ombeslut. I de flesta fall är det bara viktigt att kansliet är informerade och kan styrka din ändring eller avvikelse med en tjänsteanteckning vid ansökan om utbetalning.

Uppföljning

LAG vill följa ert projekt och kansliet är ett bollplank i genomförandet. Tillsammans kommer du och kansliet lägga upp en uppföljningsplan för återkoppling och rapportering hur det går för projektet. Kansliet kommer även få göra ett medgivande om att det du angett i ansökan om utbetalning stämmer med vad som genomförts i projektet. Därav är det viktigt att projektet och kansliet har en kontinuerlig dialog.

 

 

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 info@leadernvskaraborg.se

© 2016 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram