Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Jesper Anhede Fotograf: Daniel Werjefelt

Ansökningsprocess

Beroende på hur långt du har kommit med din idé ser ansökningsperioden från första kontakt med kansliet till fastställt beslut av Jordbruksverket olika ut och varje projektansökan är individuell.

Ansökningsprocessen

1. Matcha och forma ditt projekt

 • Ta kontakt med Leaderkansliet
 • Se om din idé matchar den lokala utvecklingsstrategin och har möjlighet till stöd
 • Forma ditt projekt
 • Delta på projektverkstad

2. Skicka in ansökan

 • Fyll i steg 2 i e-tjänsten med tillhörande bilagor, se komplett ansökan >>>
 • Invänta återkoppling och komplettering av Leaderkansliet
 • Komplettera och skicka in din ansökan igen

3. Bedömning av LAG (styrelse)

 • Bedömning i Arbetsutskottet - Återkoppling och eventuella kompletteringar (AU-möte är ca 2-3 veckor innan LAG-möte)
 • Bedömning i LAG - prioritering eller avslag
 • Fortsatt handläggning av Leaderkansliet
 • När LAG prioriterat ansökan och kansliet handlagt klart skickas den vidare till Jordbruksverket som har minst 90 dagars
  väntetid innan de kan handlägga ansökan och fatta beslut om bifall eller avslag.

Ansökningsperiod

Hur lång tid ett projekt behöver genomarbetas innan det är klart nog att för att ansöka och beslutas om stöd varierar från projekt till projekt. Mycket beror på hur väl förankrad din idé är och hur mycket av projektplanen och budgeten som är gjort innan du kontaktar Leaderkansliet. När din steg 2 ansökan är inskickat varierar handläggningstiden beroende på hur komplett och handläggningsbar din ansökan är. Din projektansökan måste ha blivit handlagd och rimlighetbedömd av kansliet innan den kan bedömas av LAG.

Ansökningsdatum

Vi tar emot löpande ansökningar och har sista ansökningsdatum inför de olika beslutsomgångarna. Kansliet gör individuella tidsplaner för varje projekt inför kommande beslutsmöten i LAG. För att ha möjlighet att bedömas av LAG skall din ansökan vara inskickad ca 10 veckor innan LAG-möte. Kontakta Leaderkansliet för att stämma av med ansökningsdatum och möjlighet att skicka in projektansökningar till kommande LAG-möte. Bedömning av projekt görs ca 4 gånger per år, se inbokade LAG-möten under evenemang >>>

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 info@leadernvskaraborg.se

© 2016 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram