Inspiration till cirkulära metoder

Vårt projekt "Lokala krafter för en biobaserad ekonomi" har just avslutats, men vårt arbete med cirkulära metoder fortsätter!

Vi vill möjliggöra för människor att testa hållbara metoder med omtanke för kommande generationer. Landsbygden är en resurs för grön omställning. Vi vill att Leader Nordvästra Skaraborg ska vara platsen där cirkulära modeller testas och sprids. Som en del i det arbetet har vi tagit fram ett material på temat Cirkulär inspiration. Ta del av materialet och se våra filmer om cirkulära metoder.