Nytt projekt beviljat

Matbutik i Jonslund

Syftet med projektet är att få en fungerande butik med kassasystem, övervakningssystem och att marknadsföra butiken. Det blir en obemannad matbutik i Jonslund som är öppen 24 timmar om dygnet. Man kommer även att ha ett event vid öppnandet. Tanken är att öka livskvalitén och underlätta vardagen för Jonslunds invånare genom färre resor till livsmedelsbutik.

Projektägare: Livskamraten AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr.
Kontakt: Cecilia Johansson ● cecilia.johansson@fastighetsbyran.se 

Nya projekt beviljade!

Fyra nya projekt har beviljats stöd från Leader Nordvästra Skaraborg.

Läs pressmeddelande

Onlinebokningsbar Besöksnäring i Destination Läckö-Kinnekulle

Projektet ”Onlinebokningsbar besöksnäring i Destination Läckö-Kinnekulle” vänder sig till företag och föreningar som har turistprodukter som skulle kunna utvecklas och anpassas till att finnas tillgängliga digitalt. Huvudsyftet är att stötta besöksnäringen i att analysera deras respektive behov, stötta i att paketera sitt utbud på ett attraktivt sätt och ge ökad kunskap i att utveckla och hantera sin digitala tillgänglighet. Projektets målgrupp är företag och föreningar på ”Sverige-Norden-nivå” i Destination Läckö-Kinnekulle.

Projektägare: Destination Läckö-Kinnekulle
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 500 000 kr.
Kontakt: DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB ● info@lackokinnekulle.se

Turism på vattnet kring Forsvik

Projektet ska utveckla turismen i Forsvik med omnejd i Karlsborg kommun. Dels genom obemannade kanotuthyrningsstationer där farkoster och utrustning enkelt hyrs genom en applösning, dels genom guidade kanotturer i traditionella träkanoter byggda i Forsvik.

Projektägare: Josef Hegart
Fond: Landsbygdsfonden ● 190 932 kr.
Kontakt: Josef Hegart ● hegarts@outlook.com

Skatearena/mötesplats för unga

Götene kommun ska anlägga en mindre skateramp bredvid den stora skatepark som finns idag. Arenan blir en social mötesplats för barn och unga. Den stora skateparken är en ”femte fritidsgård”, en viktig plats för unga i Götene kommun och besöks av unga från hela Skaraborg. Under 2021 har fler tjejer börjat åka skate och det finns behov av en mindre ramp i nära anknytning till skateparken.

Projektägare: Götene kommun
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 240 000 kr.
Kontakt: Jytte Rixman-Svantesson ● jytte.rixman-svantesson@gotene.se

Bergen som levebröd – röster från platåbergslandskapet

Projektet ska genom innovativa metoder tillgängliggöra berättelser från platåbergslandskapets människor, via nytänkande digital förmedling och i ett tryckt magasin som kommer ges ut en gång årligen 2022 och 2023. Syftet är att samla in och bevara platåbergslandskapets berättelser, något som stärker området som destination och reseanledning men även det lokala samhället och människors stolthet och förankring.

Projektägare: Grästorps kommun
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 572 798 kr.
Kontakt: Grästorps kommun ● info@platabergensgeopark.se

Läs pressmeddelande

Från innovativa appar till kulturhantverk - nya projekt beviljade!

Vi har glädjen att presentera nio nya projekt som fått stöd från Leader Nordvästra Skaraborg. Projekten spänner över en mängd viktiga områden som medverkar till en levande landsbygd, allt ifrån innovativa appar till kulturhantverk och mötesplatser.

Öppna och ladda ner pressmeddelande som PDF

KompenseraMera

Per Dahlén beviljades ett projektstöd till företag för sin idé om att utveckla en app utformad för klimatkompensation i de lokala skogarna. Applikationen fungerar som en handels-plats för ekosystemtjänster, där de anslutna skogsägarna kompenseras för att binda koldioxid och bevara biologisk mångfald.
Projektägare: Mikill Eik Skogr AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Per Dahlén ● per.dahlen@skogr.se

Platsutveckling Nossebro — Bäreberg

I Essunga kommun har engagerade invånare under 2019 arbetat med plats-utveckling, i en förstudie som finansierades av regionen. Arbetet har landat i en projektansökan för att genomföra idéerna. Som sökande står Studie-förbundet Vuxenskolan, men drivande är eldsjälar ifrån Nossebro och Bäreberg. Ansökan till Leader omfattar resurser för projektledning. För att genomföra aktiviteterna har en ansökan även gjort till Sparbankstiftelsen Skaraborg, för bland annat att utveckla en natur- och kulturled längs Nossan. Leader har beslutat att stötta projektet under förutsättning att de får ett positivt besked ifrån Sparbankstiftelsen. Besked kommer i slutet av mars.
Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Mia Jansson ● mia.jansson@sv.se

Appen som hjälper dig att upptäcka bygden!

Detta projekt utvecklar en digital marknadsplats som hjälper bygden, dess invånare, besökare och aktörer, att upptäcka och handla av det
lokala utbudet. Fokus ligger på att fylla appen med innehåll och exponera en på offentliga skärmar. Det ska vara enkelt att utforska och handla lo-kalt!
Projektägare: Alfred Technologies AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: David Werjefelt ● david.werjefelt@hejalfred.se

Luftslottet

Luftslottet är en nybildad förening som vill skapa en mötes-plats för kultur i Årgårdskvarn, Götene kommun. I projektet vill föreningen öppna upp för publik verksamhet, exempel-vis genom föreläsningar, middagar och samtal mellan publik och kreatörer. Målet är att skapa en unikt tvärkulturell, fritänkande och generös programverksamhet, med plats för det oväntade.
Projektägare: Luftslottet
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Jonas Liveröd ● hello@jonasliveröd.com

Förstudie Forsviks Kulturhantverksförening

I Forsviks bruk finns en sexhundraårig tradition av hantverkande. Det finns även ett växande intresse för hantverk och återbruk i samhället idag. Däremot saknas en naturlig samlingsplats i Forsvik, där kulturhantverkare kan samarbeta och organisera sig på. Detta projekt vill undersöka möjligheterna för att starta ett hantverkskooperativ, med Forsvik som utgångspunkt. På så sett skulle hantverkstraditionen i området kunna fortsätta och göra bruksområdet mer levande.
Projektägare: Forsviks Kulturhantverksförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt;: Linnea Lindgren ● forsvikskulturhantverk@gmail.com

Utrikesfödda kvinnors integration i samhället

För en lyckad introduktion behövs kontakter, stöd och information från olika håll i samhället. Genom projektet vill Awiye förening Väst nå utrikesfödda kvinnor som helt saknar eller har mycket kort utbildningsbak-grund. Föreningen kommer att jobba för att förstärka deltagarnas språk-kunskaper och datakunskap. På så sätt blir de bättre rustade för ta del av arbets- och samhällslivet.
Projektägare: Awiye Förening Väst
Fond: Socialfonden ● Stödbelopp: 315 000 kr
Kontakt: Ahmed Farah ● a_xareed20@hotmail.com

Fornbyn—100 år framåt

Projektet syftar till att göra Fornbyn i Skara till ett mer relevant och intressantare besöksmål för nya målgrupper.
Arbetet kommer att utföras av studenter frön högskolan i Skövde som arbetar med digitalt berättande kopplat till Skaraborgs kultur-arv. Målet är att utveckla en digital utställning kring fornbyn samt en ”fornbymaskot”. Lokala föreningar kommer bistå med information den lokala historian.
Projektägare: Stiftelsen Västergötlands Museum
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Brita Plank ● Brita.Planck@vgmuseum.se

Hållbara elcykelpaket i Skaraborgs varierande natur

Sustainable Stella är ett Törebodabaserat företag som utvecklar klimat-smarta elcykelpaket i Skaraborg. Till Töreboda går det bra att ta sig med tåg och sedan vidare till Tiveden, Göta kanal Vallevägen/Hornborgasjön eller Läckö/Kinnekulle.
— Vi vill ge våra kunder möjlighet att semestra klimatsmart med hög kvalitet på boende och mat, säger Marlin Wick.
I projektet kommer företaget fokusera på att lära känna marknaden, genomföra testresor, ta fram en kommunikationsstrategi och bokningssystem.
Projektägare: Peter Wicks ● info@buzzinbikes.se
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr

Spektrum

Ett återanvändningscenter är en plats där skolbarn får skapa med hjälp av spillmaterial från det lokala näringslivet.
Bakom idén står eldsjälar i form av pedagoger i Götene kommun. Deras vision är att Spektrum ska vara en kreativ mötesplats där barnen lockas till att utforska och experimentera. På lång sikt hoppas de att fler ungdomar ska bli intresserade av naturvetenskap och teknik, till nytta för näringslivet i vår region.
Projektägare: Götene Kommun
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 200 000 kr
Kontakt: Juliane Thorin ● juliane.thorin@gotene.se

Öppna och ladda ner pressmeddelande som PDF

Nytt Miljöprojekt inom Leader Nordvästra Skaraborg

Nu har startskottet gått för miljöprojektet Lokala Miljölösningar i nordvästra Skaraborg. Projektet riktar sig till alla inom Leaderområdets 10 kommuner: Essunga, Vara, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg och syftar till att främja lokala samarbeten kring miljö. Man vill lyfta de gräsrotsinitiativ och -idéer som finns inom området och öka möjligheten att förverkliga samarbeten på lokal nivå. 

Projektledare är Maria Kronwall, även verksam som grönsaksodlare på Magasinet på Sjötorp, som hon driver tillsammans med sin sambo i Larv, Vara Kommun. “Landsbygdsengagemanget har växt sig starkare och starkare hos mig och det känns otroligt meningsfullt att nu få använda detta engagemang till att hjälpa andra. Fungerande samarbete inom byn eller mellan grannar kan i många fall lägga grunden för en mer aktiv lokal och cirkulär ekonomi där miljövänliga lösningar kan utvecklas och bli en naturlig del av människors vardag”, säger Maria Kronwall.

Projektet bjuder in till bl.a. föreläsningar och workshops för att inspirera och öka kunskapen om miljölösningar och cirkulär ekonomi. Alla evenemang är öppna för boende i de 10 kommunerna och kommer att arrangeras på flera olika platser inom Leaderområdet. Utifrån det behov och intresse man märkt av i projektets inledande skede har man valt att fokusera på fyra områden: Skog, Boende, Mat och Prylar. Men viktigast är att främja den lokala kreativiteten och samarbetsviljan. “Projekten kan vara stora eller små, exempelvis fem grannar som vill bygga gemensam kompost eller en hel by som vill utforska alternativa avloppslösningar. Det viktiga är att fånga upp gräsrotsinitiativen och stärka möjligheten till samarbete”, säger Maria Kronwall.

Flera evenemang är redan inbokade och det första äger rum den 7e mars 2020. Det är en heldag med föreläsning och work-shop om att starta andelsjordbruk, en samarbetslösning som involverar både odlare och konsumenter. Maja Söderberg, erfaren andelsjordbrukare och Lina Morin, rådgivare på Länsstyrelsen Västra Götaland leder kursdagen. Mer information om projektet och evenemangen finns på projektets facebook-sida:

https://www.facebook.com/lokalamiljolosningar/

 

 

Nystart för kulturprojekt längs Kinnekullebanan

Från och med november har Kulturella och kreativa näringar längs Kinnekullebanan en ny projektledare. Stafettpinnen har tagits över av Ingrid Skarp som är verksam som frilansjournalist, författare och kommunikatör.

Projektet startade 2018 och ska stärka kulturföretagandet inom det geografiska området i Skaraborg där Kinnekullebanan passerar: Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång. Med stöd från Leader Nordvästra Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund ska projektet bland annat skapa samarbetsmöjligheter för aktörer inom det kreativa fältet. Något som den nya projektledaren ser fram emot att verka för, inte minst som hon själv är en del av ett frilanskollektiv på Folkets hus i Lidköping.

– Som egenföretagare är det lätt att känna sig ensam, både i sin verksamhetsutveckling och på fikarasten. Där tror jag att samarbete med andra kulturaktörer är en viktig nyckel för att orka och för att lyckas på lång sikt. För mig har det varit helt avgörande att jag är omgiven av andra kreatörer, vi stöttar och hjälper varann i vått och torrt. Jag tycker också att det är viktigt att uppmärksamma att kulturella och kreativa näringar är en viktig del av samhällsekonomin och bidrar till vårt områdes attraktivitet, säger Ingrid Skarp.

Tidigare aktiviteter i projektet har visat att det finns ett stort behov av mötesplatser för de kulturella och kreativa näringarna och att det är en bransch som är ganska osynlig i området. Fram till sommaren 2021 planerar Ingrid Skarp att bygga vidare på erfarenheterna och bjuda in till aktiviteter som ger kulturaktörer möjlighet att nätverka och få konkreta verktyg för affärsutveckling genom workshops, kurser och studieresor.

Just nu är det bråda dagar för Ingrid som just avslutat arbetet med en bok där fjorton kvinnor berättar om sina erfarenheter av utmattning. Arbetet är en del av hennes eget projekt Skriv för hälsan som även det finansieras av Leader Nordvästra Skaraborg. Det blir mycket Leader framöver alltså.

– Ja, så är det ju, och det känns kul. Det ska bli riktigt roligt att få ta KKN vidare in i 2020, säger Ingrid.

Fotnot: Kulturella och kreativa näringar beskrivs av Tillväxtverket som ”företag som har kulturskapande eller andra kreativa processer som bärande del av sin affärsidé eller som råvara. Detta ger tillsammans med relationen till omvärlden särskilda förutsättningar för dessa företag att utvecklas, nå nya marknader och skapa nya produkter”.

Kontaktuppgifter till Ingrid

ingrid@leadernvskaraborg.se
073-028 77 61
Läs mer om projektet >>>
Läs & ladda ner pressmeddelandet i PDF >>>

Nya projekt beviljade av Leader Nordvästra Skaraborg

Tisdagen 26 november hade Leader Nordvästra Skaraborg möte på Uddetorp Naturbruksskola och fyra nya projekt beviljades inom
landsbygdfonden.  Efter mötet finns ca 2 miljoner kvar att fördela fram till hösten 2020.

Öppna och ladda ner pressmeddelandet i PDF >>>

FIBERPROJEKTET SIGGARUDS BYGDEGÅRDSFÖRENING

De senaste två åren har medlemmarna i Siggaruds bygdegård gjort en engagerad insats i att få liv i nu nyrenoverade byggnaden. I detta projekt fortsätter utvecklingsarbetet genom att upprusta bygdegården med fiber och installera teknisk utrustning. Med hjälp av digitaliseringen ska bland annat en bioklubb för ortens ungdomar starta.

Projektägare: Siggaruds bygdegårdsförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 100 000 kr
Kontakt: Anna Pettersson ● anna.pettersson8@gmail.com

NATURKRAFT TUMLEBERG

I Tumleberg mellan Vara och Nossebro har bygdegårdsföreningen, tillsammans med lokala företag, genomfört en förstudie kring besöksmålsutveckling. Studien har nu landat i ett genomförandeprojekt. Där föreningar och företag ska ta vara på de natur- och kulturvärden som finns i Tumleberg och utforma upplevelser med cykel som tema. Projektet syftar till att hitta nya verksamheter som utgår från bygdegården, för att locka nya besökare och öka attraktionskraften på orten.

Projektägare: Tumlebergs bygdegårdsförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 490 000 kr
Kontakt: Anders Ebbesson ● anders.ebbesson@personaleffekt.nu

LIDKÖPINGS DIGITALKULTURCENTER

På Sockerbruket i Lidköping finns idag ett e-sportcenter som drivs av en föreningen med ca 400 medlemmar. Föreningen märker av ett ökat intresse för digitalkultur, som tar sig uttryck genom bland annat skapande av spel, dräkter, podd och film. I projektet vill föreningen ta till vara på medlemmarnas kreativitet genom en skaparverkstad, en poddstudie, en filmstudie och ett kunskapsrum för föreläsningar och föredrag.

Projektägare: Lidköpings dataförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 1 195 000 kr
Kontakt: Josefin Persson ● josefinesprivata@gmail.com

HJORTHAGA RIDANLÄGGNING

På familjegården Hjorthaga utanför Skara pågår nu ett bygge av en ny
ridanläggning. Där satsar Louise Albansson på att utveckla sin hästverksamhet. I projektet ska anläggningen utrustas med kvalitativ ljud och filmutrustning för att erbjuda möjligheten att på plats filma pågående träning eller via länk i
inhämta ny kunskap från distans. Gemensamt med andra lokala aktörer ska Louise forma helhetslösningar med mat och boende i kombination med de event och kurser som ska erbjudas på anläggningen.

Projektägare: Louise Albansson
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Louise Albansson ● albansson@hotmail.com

NYA MEDARBETERAE PÅ LEADERKANSLIET & PROJEKTSTART

På Leaderkansliet har två nya medarbetare börjat. Ingrid Skarp som tar vid projektledarrollen för Kulturella & kreativa näringar längst med Kinnekullebanan. Ett projekt som pågått under 2018 och som tar omstart för fortsatt arbete med aktiviteter och nätverksinsatser som stärker kreativa aktörer.

Maria Kronvall startar nu upp projektet Lokala miljölösningar som syftar till att inspirera och stötta lokala idéer till att testa lokala miljölösningar, främst genom kunskap och erfarenhetsutbyte. I kombination med projektet kommer det finnas möjlighet att söka mindre stöd i delprojekt för att genomföra sin idé som genom samverkan är till nytta för fler.

Öppna och ladda ner pressmeddelandet i PDF >>>

Projekt med fokus på kulturarv och biogas beviljas av Leader Nordvästra Skaraborg

Tisdagen den 17 september hade Leader Nordvästra Skaraborg möte  på Lundsbrunns Kurort i Götene där två nya projekt
beviljades.  Hittills har 70 projekt beviljats stöd och 40 miljoner förväntas betalas ut. 5 miljoner kvarstår att beviljas för lokalt ledda utvecklingsprojekt i området.

Södra Rådas kyrkplats

I Södra Råda är den unika timmerkyrkan en stolthet för bygden. Efter att den förstördes i en brand har ett stort arbete genomförts för att bygga upp den igen. Detta projekt syftar till att göra platsen mer tillgänglig för besökare så att historien kring platsen kan förmedlas in i framtiden. För att stärka sin roll som kunskapsmecka inom medeltida byggkonstruktion ska man genomföra invigningsevent för alla åldrar.

Projektägare: Studieförbundet  Vuxenskolan Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 400 000 kr
Kontakt: Mia Jansson ● mia.gustavsson@sv.se

 

 

 

Biogas från stallgödsel i Götene och omgivande kommuner

Runt Götene finns jordbruksföretag med intresse för att omvandla sitt stallgödsel till biogas. Det är de förutsättningarna som föreningen Götene Biogas skall jobba vidare på i projektet. Förstudien kommer att ta fram kalkyler och information kring vad en satsningen på en gemensam biogasanläggning skulle innebära för företagen. Projektet kommer även att undersöka vilka affärsmöjligheter som finns för föreningen om en Biogasanläggning byggs.

Projektägare: Götene Biogas ekonomisk förening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 500 000 kr
Kontakt: Kjell Gustavsson ● kjelligottorp@telia.com

 

Läs och ladda ner pressmeddelandet som PDF >>>

Här kan ni följa med LAG 17 september när de träffar nya, pågående och avslutade projekt >>>

 

Ungdomsprojekt beviljas av Leader Nordvästra Skaraborg

Onsdagen 29 maj hade Leader Nordvästra Skaraborg möte i Hangelösa bygdegård och fem nya projekt beviljades. Vid denna beslutsomgång visades bredden av den lokala strategin och projekten ska tillsammans skapa utveckling inom turism, gröna näringar, stärka lokalsamhället och skapa mötesplatser för unga.

Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle

Att vara utsedd av UNESCO som ett biosfärsområde innebär att vara ett modellområde för hållbar utveckling.  Den unika naturen gör att besöksnäringen är en viktig bransch för områdets näringsliv, men påverkar också miljön lokalt och globalt.  Projektet kommer att jobba för att utbilda och inspirera företag att jobba mer miljömedvetet, men även för att kunna
erbjuda storslagna naturupplevelser till besökare ifrån när och fjärran. Biosfärsområdet omfattar Götene, Lidköping och Mariestad kommuner.

Projektägare: Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 900 000 kr
Kontakt: maria.gustavsson@vanerkulle.se

Hållbar turism på Lugnåsberget

Jesper Persson och Pia Åkesson har blivit beviljade ett projektstöd till företag. De driver Lugnåsbergets vandrarhem som sedan starten haft en tydlig hållbarhetsprofil. Projektets mål är att nya målgrupper ska hitta till platsen och erbjuda upplevelser tillsammans närområdets aktörer. Några av insatserna är att utöka antalet sittplatser i matsalen för att ta emot större grupper. I Projektet ska de även utforma aktiviteter för barnfamiljer som går hand i hand med de globala målen för hållbar utveckling.

Projektägare: Pia Åkesson
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Pia Åkesson ● lugnasberget@gmail.com

Utveckling av Västgötsk calvados

Kan man göra en västgötsk calvados, med karaktär av platsen?
- Det ska Pontus utforska på sin gård Stora Bryne utanför Lidköping. Med hjälp av kontakter i Frankrike och lokala samarbetspartners ska projektet ta fram ett unikt recept på en västgötsk dryck som är likvärdig calvados. Projektet är ett projektstöd till företag och insatserna omfattar även ett produktionskök.

Projektägare: Pontus Thorsson
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Pontus Thorsson ● pontus.thorsson@gmail.com

Larvs aktivitetspark

Branden i klubblokalen sommaren 2018 innebar ett hårt slag för bygden,
Föreningen Larvs FK och byborna har nu rest sig och gör Hedensborg starkare. Genom projektet ska föreningen fortsätta att utveckla aktivitetsparken för att göra den tillgänglig året runt. Anläggningens utegym ska kompletteras med ett inomhusgym och på grönområdet skapas sociala ytor med grillmöjligheter samt belysning för mörkare årstider. Allt med fokus på att människan ska trivas och må bra - både Larvabor och utsocknes hälsas välkomna!

Projektägare: Larvs FK
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Ingrid Nordlander ● info@larvsfk.se

Demokratiskolan

Projektet syftar till att hjälpa ungdomar att starta föreningar utifrån sina egna intressen. Ungdomarna får kunskap om samhällets demokratiska uppbyggnad och deras egen möjlighet att påverka sin tillvaro.  I projektet ska en person arbeta med ungdomarna och deras föreningar i kombination med utbildningar och läger som erbjuds till ungdomarna (16-24 år). Det tycker vi bådar gott inför framtiden!

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
Fond: Socialfonden ● Stödbelopp: ca 2 200 000 kr
Kontakt: Mia Jansson ● mia.gustavsson@sv.se

Läs & ladda ner pressmeddelandet som PDF >>>

Ett fjärde integrationsprojekt beviljat

Torsdag 11 april beviljade Leader Nordvästra Skaraborg två nya projekt. LAG-gruppen (styrelsen) är glada över att kunna stödja lokala utveckling, inte minst för att bidra till en förbättrad integration i området. Hittills har tre integrationsprojekt inom socialfonden fått stöd av LEADER och genom det nya projektet av Skara United kommer nu ett fjärde att startas upp .

Miljövänligt byggande för landsbygden

Går det att bedriva ett lantbruksföretag med fossilfria metoder? Den frågan vill Henrik Falck undersöka på sin gård i Götene kommun. Han har beviljats ett stöd för att uppföra ett pannrum till sin biokolsproduktion med hjälp av lokala material och timmer- och lerhusteknik.

Projektet syftar till att ta vara på en traditionell byggteknik, sprida kunskap och vara ett lokalt exempel på miljövänligt företagande på landsbygden.

Projektägare: Henrik Falck
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: chfalck@gmail.com

Tillsammans

Skara United arbetar ideellt för att ge utrikesfödda en meningsfull fritid och bättre förutsättningar att komma in i samhället genom delaktighet och stärkta språkkunskaper.

Matlagning, sykunskap och data är några av de aktiviteter som erbjuds i projektet. Aktiviteterna genomförs i nära samarbete med både infödda och nya svenskar och har på så sätt potential att öka förståelsen för varandras idéer och behov.

Projektägare: Skara United
Fond: Socialfonden ● Stödbelopp: 166 000 kr
Kontakt: Sahlemariam Tesfai ● skaraunited15@outlook.com

 

Ladda ner & läs pressmeddelandet i PDF >>>

34 miljoner är hittills beviljade till lokal utveckling i Leader Nordvästra Skaraborg

Torsdag 11 april hade Leader Nordvästra Skaraborg årsmöte. Rune Skogsberg som varit ordförande i föreningen sedan start 2016 lämnade över ledarskapet till Mats Mellblom som representerar ideell sektor från Karlsborg. Under verksamhetens tre år har 34 miljoner fördelats på 64 projekt beviljats.

34 miljoner till lokal utveckling

Leader Nordvästra Skaraborg har under verksamhetsåret 2018 beviljat projekt inom alla tre av utvecklingsstrategins målområden och i samtliga 10 kommuner inom Leaderområde. Totalt beviljades 14 miljoner fördelat på 29 projekt som finansieras av landsbygd, regional och socialfonden. I år 2019 har LAG haft två beslutsmöten och sedan start 2016 har 34 miljoner fördelats på 64 projekt varav sju har genomfört och slutredovisat sina resultat. Nu kvarstår ca 10 miljoner att fördela till lokal utveckling fram till oktober 2020 eller så länge det finns pengar kvar att bevilja.

Mats Mellblom är ny ordförande

Ny ordförande i föreningen är Mats Mellblom från Karlsborg och representerar den ideella sektor i LAG-gruppen. Sedan verksamhetsstarten har Mats varit ledamot i styrelsen och representant i arbetsutskottet. Han är landsbygdsföretagare och sysslar med skogsbruksplaner, lammuppfödning och biodling. Mats är föreningsaktiv inom Studieförbundet Vuxenskolan, Coompanion, Mikrofonden samt aktiv i kommunpolitiken i Karlsborg. Med sin gedigna kunskapsbank, diversifierade erfarenheter och genuina landsbygdsintresse ska han nu föra LAG-arbetet och den lokala utvecklingen genom LEADER vidare.

Läs & ladda ner pressmeddelandet som PDF >>>