Vi söker en projektcoach och handläggare med utvecklingsfokus!

Leader Nordvästra Skaraborg söker nu en driven projektcoach och handläggare med intresse för lokala utvecklingsprocesser.

Du kommer att vara en del av teamet på Leaderkansliet som arbetar med att stötta sökande hela vägen ifrån idéutveckling, ansökningsprocess och projektets genomförande. I tjänsten ingår även att handlägga projektansökningar i Jordbruksverkets system. Inom temaområdet Smarta byar coachar du minde projektinitiativ och arrangerar nätverks- och inspirationsträffar som syftar till ortsutveckling, det vill säga initiativ som gör orten till en ännu bättre plats att bo på. Exempelvis aktiviteter som leder till nya mötesplatser, evenemang eller förbättrad service.

Vid behov kan även andra kanslirelaterade arbetsuppgifter ingå.

Läs mer om tjänsten och ansökan

Skicka din ansökan tillsammans med ett personligt brev och CV via e-post till: info@leadernvskaraborg.se

För mer information kontakta:
Lovisa Johansson Hollsten, Verksamhetsledare, 0702-57 70 39.

Välkommen med din ansökan senast 2 januari!

Nya projekt beviljade!

Vi har glädjen att presentera tre nya projekt som fått stöd från Leader Nordvästra Skaraborg.

Ladda ner pressmeddelande som PDF

Götene ryttarklubb — en mötesplats för hästintresserade, djur– och naturälskare

Götene ryttarklubb ska utveckla en mötesplats för barn och ungdomar där hästintresse, natur- och djurintresse, glädje och gemenskap är i fokus. Klubben vill skapa större förrådsutrymme för att kunna etablera flera aktiviteter tillsammans med barn och ungdomar. Det finns ett stort intresse bland barn och ungdomar att utveckla aktiviteter kring käpphästhoppning, även andra nya aktiviteter ska testas i samarbete med andra föreningar och kommunen som lockar fler till Götene Ryttarklubb. I projektet ingår projektledning, nya aktiviteter som skapar mötesplatser, byggnation av förråd och käpphäststall.

Projektägare: Götene ryttarklubb
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 460 239 kr.

Kontakt:
Tina Hagnander
Telefon: 0733-32 47 64

Kreativa Aktörer Skaraborg

Projektet ska bidra till ökad tillväxt hos kulturella och kreativa näringar (KKN) i vårt Leaderområde. Konceptet och nätverket Kreativa Aktörer Skaraborg och företagssidan på nätverkets webbplats ska leva vidare. KKN-företagare ska erbjudas produktutvecklingscoachning och gemensamma träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyten över geografiska och branschmässiga gränser. Målgruppen ska få goda förutsättningar för ökad tillväxt och hållbarhet, genom nätverkande, coachningsinsatser, kunskaps- och erfarenhetsutbyten och synlighet/marknadsföring.

Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden

Kontakt:
Ingrid Skarp
Telefon: 0730-28 77 61

Vi Landsbyggare

Leader Nordvästra Skaraborg och Leader Östra Skaraborg vill lyfta Skaraborgs landsbyggare. Projektet ska genom digitalt inspirationsmaterial visa upp entreprenörer, verksamheter och eldsjälar som skapar och utvecklar möjligheter på landsbygden. Möten för lokala utbyten ska ske, som bidrar till ökad kunskap och nya samarbeten. Med fokus på glädjen i att skapa och dela med sig vill projektet bidra till ett gott entreprenörskapsklimat i Skaraborg.

Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg och Leader Östra Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden

Kontakt:
Emma Häggberg

Telefon: 0702-57 70 93

Ladda ner pressmeddelande som PDF

Stöd beviljat till projekt inom keramik, mat och biogas

Låt oss presentera fyra nya projekt som fått stöd från Leader Nordvästra Skaraborg! Projekten medverkar alla till en levande landsbygd och innefattar allt ifrån keramikverkstad och matstudio till biogassatsningar.

Ladda ner pressmeddelande som PDF

Keramikverkstad i Vara

Elisabeth Ljungberg har beviljats stöd för att färdigställa en lokal och starta upp en öppen keramikverkstad med verksamhet som kurser, bokning av drejskivor och olika evenemang. Målgruppen för projektet är alla som vill prova på att arbeta med keramik och lera.

Projektägare: Elisabeth Ljungberg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 120 000 kr.

Kontakt:
Elisabeth Ljungberg
Telefon: 0709-71 87 06

Fördjupad förstudie för en bioenergianläggning i Otterbäcken

Stöd har beviljats för en biogassatsning i Otterbäcken. Projektets syfte är att identifiera investerare och aktörer som kan bygga en bioenergikombinatanläggning för att producera biobränsle baserat på lokal råvara. En anläggning skulle bidra till att göra industrin i Gullspång mer hållbar och öka konkurrenskraften för bioekonomi genom de lokala bioenergitillgångarna.

Projektägare: Gullspångs kommun
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 500 000 kr.

Kontakt:
Gullspångs kommun
Telefon: 0506-36287

Olofmånsgårdens matstudio — måltidsupplevelser, mathantverk och lokalt samarbete

Olofmånsgården har fått projektstöd för att skapa en matstudio där lokalproducerad mat står i fokus och där gårdens gäster och samarbetspartners upplever maten tillsammans. Inom projektet ingår bland annat produktutveckling,
utbildning, studiebesök, nätverkande och framtagande av en marknadsplan.

Projektägare: Olofmånsgården, Götene
Fond: Landsbygdsfonden ●Stödbelopp: 200 000 kr.

Kontakt:
Maria Jern ● olofmansgarden@gmail.com
Telefon: 0709-79 34 77

Förstudie Biogas Västra Skaraborg

AGROVÄST har fått projektstöd till en förstudie inför en etablering av en eller flera lantbrukarägda biogasanläggningar i västra Skaraborg. Målet är att få ett beslutsunderlag inför produktion av biogas och biogödsel i västra Skaraborg.

Projektägare: AGROVÄST Livsmedel Aktiebolag
Fond: Landsbygdsfonden ●Stödbelopp: 454 445 kr.

Kontakt:
Mats Emilson ● mats.emilson@agrovast.se
Telefon: 0706-70 03 00
Fredrik Karlsson ● skattasa@hotmail.com
Telefon: 0708-24 46 33

Ladda ner pressmeddelande som PDF

 

Stöd beviljat till projekt inom musik och konst, friluftsliv och nyföretagande!

Vi har glädjen att presentera sju nya projekt som fått stöd från Leader Nordvästra Skaraborg. Projekten medverkar alla till en levande landsbygd, allt ifrån musik och konst till friluftsliv och nyföretagande.

Ladda ner pressmeddelande som PDF

Konsertarena Svaneberg

Wallenius Imperium AB har beviljats stöd för att bygga upp Konsertarena Svaneberg och erbjuda eventbolag möjligheten att arrangera konserter på platsen. Stödet omfattar bland annat scen, utomhusbar, marknadsföring och artistarvode för ett invigningsevent.
Projektägare: Wallenius Imperium AB
Fond: Landsbygdsfonden ●Stödbelopp: 200 000 kr.
Kontakt:
Hans Mathiason ●hans@mathiason.se
Veronica Tigerberg ●veronica@tigerberg.nu

Smedja Therese Skulpturpark Ouroboros

Smedja Therese i Husaby har beviljats projektstöd för marknadsföring, skyltning, reklam och vernissage för Skulpturpark Ouroboros. Parken ska bli en mötesplats för konstnärer, skulptörer och kulturintresserade besökare. Parken skapar förutsättningar för samarbete mellan konstnärer i Skaraborg och blir en plats där skulpturer i olika tekniker och material kan skapas och ses.
Projektägare: Smedja Therese AB
Fond: Landsbygdsfonden ●Stödbelopp: 200 000 kr.
Kontakt:
Niclas Engdahl och Therese Engdahl ● smedjatherese@hotmail.se

Kinnekulle Outdoor

Destination Läckö-Kinnekulle AB har beviljats projektstöd för att öka Kinnekulles attraktivitet inom friluftsliv för cyklister och vandrare. Genom att bibehålla unika naturvärden och verka för att upplevelsen ska bli så positiv som möjligt för alla målgrupper, ska Kinnekulles utbud inom outdoor ge fler besök till området.
Projektägare: Destination Läckö-Kinnekulle AB
Fond: Landsbygdsfonden ●Stödbelopp: 481 009 kr.
Kontakt:
Elin Sjöstedt ●elin.sjostedt@lackokinnekulle.se

Golestan Garden

Golestan Garden i Essunga är en småskalig ekologisk grönsaksgård med ett brett utbud av grönsaker som säljs från gården på reko-ringar, lokala marknader och till lokala småbutiker och kaféer.
Golestan Garden får projektstöd för att bredda sin odlingssäsong och utöka verksamhetens utbud med salladsmix och småbladiga
produkter.
Projektägare: Roohollah Alimohammad
Fond: Landsbygdsfonden ●Stödbelopp: 122 072 kr.
Kontakt:
Roohollah Alimohammad ●golestangarden@gmail.com

Guldplats Karlsborg Outdoor

Guldplats Karlsborg Outdoor ska tillgängliggöra cykling, förmedla kunskap och gynna cyklingen genom röjning och uppfräschning av befintliga leder, framtagning av nya leder och informationsmaterial till cykelleder i och runt Karlsborg och Tiveden. Detta ihop med lokala företag, föreningar och kommunen.
Projektägare: Karlsborgs Turism AB
Fond: Landsbygdsfonden ●Stödbelopp: 480 022 kr.
Kontakt:
Jarl Karlsson ●jarl.karlsson@karlsborg.se

Matdestination Karlsborg

Karlsborg lockar idag många besökare med sin kulturhistoria och natur. Samtidigt är matturismen en av de snabbast växande reseanledningarna i världen. Med projektet Matdestination Karlsborg ska Karlsborgs Turism tillvara Karlsborgs potential och höja matkvalitén och helheten kring en måltidsupplevelse.
Projektägare: Karlsborgs Turism AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 650 658 kr.
Kontakt:
Jarl Karlsson ●jarl.karlsson@karlsborg.se

Hallå Hållbarhet!

Medborgarskolan Region Väst har fått projektstöd för att stötta nyföretagande inom kreativa och kulturella branscher i Götene och Skara. Deltagarna i projektet ska få kunskap om företagande och entreprenörskap för att utveckla en hållbar affärsverksamhet och bredda sitt professionella nätverk.
Projektägare: Medborgarskolan Region Väst
Fond: Landsbygdsfonden ●Stödbelopp: 350 219 kr.
Kontakt:
Jessica Reed ●jessica.reed@medborgarskolan.se

Ladda ner pressmeddelande som PDF

Från innovativa appar till kulturhantverk - nya projekt beviljade!

Vi har glädjen att presentera nio nya projekt som fått stöd från Leader Nordvästra Skaraborg. Projekten spänner över en mängd viktiga områden som medverkar till en levande landsbygd, allt ifrån innovativa appar till kulturhantverk och mötesplatser.

Öppna och ladda ner pressmeddelande som PDF

KompenseraMera

Per Dahlén beviljades ett projektstöd till företag för sin idé om att utveckla en app utformad för klimatkompensation i de lokala skogarna. Applikationen fungerar som en handels-plats för ekosystemtjänster, där de anslutna skogsägarna kompenseras för att binda koldioxid och bevara biologisk mångfald.
Projektägare: Mikill Eik Skogr AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: Per Dahlén ● per.dahlen@skogr.se

Platsutveckling Nossebro — Bäreberg

I Essunga kommun har engagerade invånare under 2019 arbetat med plats-utveckling, i en förstudie som finansierades av regionen. Arbetet har landat i en projektansökan för att genomföra idéerna. Som sökande står Studie-förbundet Vuxenskolan, men drivande är eldsjälar ifrån Nossebro och Bäreberg. Ansökan till Leader omfattar resurser för projektledning. För att genomföra aktiviteterna har en ansökan även gjort till Sparbankstiftelsen Skaraborg, för bland annat att utveckla en natur- och kulturled längs Nossan. Leader har beslutat att stötta projektet under förutsättning att de får ett positivt besked ifrån Sparbankstiftelsen. Besked kommer i slutet av mars.
Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Mia Jansson ● mia.jansson@sv.se

Appen som hjälper dig att upptäcka bygden!

Detta projekt utvecklar en digital marknadsplats som hjälper bygden, dess invånare, besökare och aktörer, att upptäcka och handla av det
lokala utbudet. Fokus ligger på att fylla appen med innehåll och exponera en på offentliga skärmar. Det ska vara enkelt att utforska och handla lo-kalt!
Projektägare: Alfred Technologies AB
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt: David Werjefelt ● david.werjefelt@hejalfred.se

Luftslottet

Luftslottet är en nybildad förening som vill skapa en mötes-plats för kultur i Årgårdskvarn, Götene kommun. I projektet vill föreningen öppna upp för publik verksamhet, exempel-vis genom föreläsningar, middagar och samtal mellan publik och kreatörer. Målet är att skapa en unikt tvärkulturell, fritänkande och generös programverksamhet, med plats för det oväntade.
Projektägare: Luftslottet
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Jonas Liveröd ● hello@jonasliveröd.com

Förstudie Forsviks Kulturhantverksförening

I Forsviks bruk finns en sexhundraårig tradition av hantverkande. Det finns även ett växande intresse för hantverk och återbruk i samhället idag. Däremot saknas en naturlig samlingsplats i Forsvik, där kulturhantverkare kan samarbeta och organisera sig på. Detta projekt vill undersöka möjligheterna för att starta ett hantverkskooperativ, med Forsvik som utgångspunkt. På så sett skulle hantverkstraditionen i området kunna fortsätta och göra bruksområdet mer levande.
Projektägare: Forsviks Kulturhantverksförening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr
Kontakt;: Linnea Lindgren ● forsvikskulturhantverk@gmail.com

Utrikesfödda kvinnors integration i samhället

För en lyckad introduktion behövs kontakter, stöd och information från olika håll i samhället. Genom projektet vill Awiye förening Väst nå utrikesfödda kvinnor som helt saknar eller har mycket kort utbildningsbak-grund. Föreningen kommer att jobba för att förstärka deltagarnas språk-kunskaper och datakunskap. På så sätt blir de bättre rustade för ta del av arbets- och samhällslivet.
Projektägare: Awiye Förening Väst
Fond: Socialfonden ● Stödbelopp: 315 000 kr
Kontakt: Ahmed Farah ● a_xareed20@hotmail.com

Fornbyn—100 år framåt

Projektet syftar till att göra Fornbyn i Skara till ett mer relevant och intressantare besöksmål för nya målgrupper.
Arbetet kommer att utföras av studenter frön högskolan i Skövde som arbetar med digitalt berättande kopplat till Skaraborgs kultur-arv. Målet är att utveckla en digital utställning kring fornbyn samt en ”fornbymaskot”. Lokala föreningar kommer bistå med information den lokala historian.
Projektägare: Stiftelsen Västergötlands Museum
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Brita Plank ● Brita.Planck@vgmuseum.se

Hållbara elcykelpaket i Skaraborgs varierande natur

Sustainable Stella är ett Törebodabaserat företag som utvecklar klimat-smarta elcykelpaket i Skaraborg. Till Töreboda går det bra att ta sig med tåg och sedan vidare till Tiveden, Göta kanal Vallevägen/Hornborgasjön eller Läckö/Kinnekulle.
— Vi vill ge våra kunder möjlighet att semestra klimatsmart med hög kvalitet på boende och mat, säger Marlin Wick.
I projektet kommer företaget fokusera på att lära känna marknaden, genomföra testresor, ta fram en kommunikationsstrategi och bokningssystem.
Projektägare: Peter Wicks ● info@buzzinbikes.se
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 200 000 kr

Spektrum

Ett återanvändningscenter är en plats där skolbarn får skapa med hjälp av spillmaterial från det lokala näringslivet.
Bakom idén står eldsjälar i form av pedagoger i Götene kommun. Deras vision är att Spektrum ska vara en kreativ mötesplats där barnen lockas till att utforska och experimentera. På lång sikt hoppas de att fler ungdomar ska bli intresserade av naturvetenskap och teknik, till nytta för näringslivet i vår region.
Projektägare: Götene Kommun
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 200 000 kr
Kontakt: Juliane Thorin ● juliane.thorin@gotene.se

Öppna och ladda ner pressmeddelande som PDF

Nytt Miljöprojekt inom Leader Nordvästra Skaraborg

Nu har startskottet gått för miljöprojektet Lokala Miljölösningar i nordvästra Skaraborg. Projektet riktar sig till alla inom Leaderområdets 10 kommuner: Essunga, Vara, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg och syftar till att främja lokala samarbeten kring miljö. Man vill lyfta de gräsrotsinitiativ och -idéer som finns inom området och öka möjligheten att förverkliga samarbeten på lokal nivå. 

Projektledare är Maria Kronwall, även verksam som grönsaksodlare på Magasinet på Sjötorp, som hon driver tillsammans med sin sambo i Larv, Vara Kommun. “Landsbygdsengagemanget har växt sig starkare och starkare hos mig och det känns otroligt meningsfullt att nu få använda detta engagemang till att hjälpa andra. Fungerande samarbete inom byn eller mellan grannar kan i många fall lägga grunden för en mer aktiv lokal och cirkulär ekonomi där miljövänliga lösningar kan utvecklas och bli en naturlig del av människors vardag”, säger Maria Kronwall.

Projektet bjuder in till bl.a. föreläsningar och workshops för att inspirera och öka kunskapen om miljölösningar och cirkulär ekonomi. Alla evenemang är öppna för boende i de 10 kommunerna och kommer att arrangeras på flera olika platser inom Leaderområdet. Utifrån det behov och intresse man märkt av i projektets inledande skede har man valt att fokusera på fyra områden: Skog, Boende, Mat och Prylar. Men viktigast är att främja den lokala kreativiteten och samarbetsviljan. “Projekten kan vara stora eller små, exempelvis fem grannar som vill bygga gemensam kompost eller en hel by som vill utforska alternativa avloppslösningar. Det viktiga är att fånga upp gräsrotsinitiativen och stärka möjligheten till samarbete”, säger Maria Kronwall.

Flera evenemang är redan inbokade och det första äger rum den 7e mars 2020. Det är en heldag med föreläsning och work-shop om att starta andelsjordbruk, en samarbetslösning som involverar både odlare och konsumenter. Maja Söderberg, erfaren andelsjordbrukare och Lina Morin, rådgivare på Länsstyrelsen Västra Götaland leder kursdagen. Mer information om projektet och evenemangen finns på projektets facebook-sida:

https://www.facebook.com/lokalamiljolosningar/

 

 

Projekt med fokus på kulturarv och biogas beviljas av Leader Nordvästra Skaraborg

Tisdagen den 17 september hade Leader Nordvästra Skaraborg möte  på Lundsbrunns Kurort i Götene där två nya projekt
beviljades.  Hittills har 70 projekt beviljats stöd och 40 miljoner förväntas betalas ut. 5 miljoner kvarstår att beviljas för lokalt ledda utvecklingsprojekt i området.

Södra Rådas kyrkplats

I Södra Råda är den unika timmerkyrkan en stolthet för bygden. Efter att den förstördes i en brand har ett stort arbete genomförts för att bygga upp den igen. Detta projekt syftar till att göra platsen mer tillgänglig för besökare så att historien kring platsen kan förmedlas in i framtiden. För att stärka sin roll som kunskapsmecka inom medeltida byggkonstruktion ska man genomföra invigningsevent för alla åldrar.

Projektägare: Studieförbundet  Vuxenskolan Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: ca 400 000 kr
Kontakt: Mia Jansson ● mia.gustavsson@sv.se

 

 

 

Biogas från stallgödsel i Götene och omgivande kommuner

Runt Götene finns jordbruksföretag med intresse för att omvandla sitt stallgödsel till biogas. Det är de förutsättningarna som föreningen Götene Biogas skall jobba vidare på i projektet. Förstudien kommer att ta fram kalkyler och information kring vad en satsningen på en gemensam biogasanläggning skulle innebära för företagen. Projektet kommer även att undersöka vilka affärsmöjligheter som finns för föreningen om en Biogasanläggning byggs.

Projektägare: Götene Biogas ekonomisk förening
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 500 000 kr
Kontakt: Kjell Gustavsson ● kjelligottorp@telia.com

 

Läs och ladda ner pressmeddelandet som PDF >>>

Här kan ni följa med LAG 17 september när de träffar nya, pågående och avslutade projekt >>>

 

Leader Nordvästra Skaraborg söker nya medarbetare

Leader Nordvästra Skaraborg söker ny personal för projektledning och handläggning.
Läs mer om tjänsterna i separat PDF-fil nedan.

Projektledare
Kulturella och kreativa näringar längst med Kinnekullebanan.
Läs mer här >>>

Kanslipersonal
Projektledare & handläggare med fokus på stöd till lokala miljölösningar och gröna producenter.
Läs mer här >>>

Skicka din ansökan tillsammans med ett personligt brev och CV via e-post till: info@leadernvskaraborg.se

För mer information kontakta:
Lovisa Johansson Hollsten, Verksamhetsledare, 070-25 770 39.

Vi vill ha din ansökan senast den 16 september!

Valberedningsarbete pågår

Just nu pågår valberedningsarbete för nya ledamöter i styrelsen för Leader Nordvästra Skaraborg.

Vill du vara en del av styrelsearbetet eller känner du någon som skulle vara intresserad är du välkommen att meddela förslag på namn till valberedningens ordförande Bengt Ericson skaraberg@telia.com

Läs mer om LEADER och om vår förening här >>>

 

 

 

 

 

 

 

Projektledare inom kreativa och kulturella näringar

Om projektet

Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för tillväxt av kreativa och kulturella näringar (KKN) och skapa processer som utvecklar kulturbaserade verksamheter längs med Kinnekullebanan (Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspångs kommuner). Genom att stödja utövare inom KKN till att utveckla sin verksamhet, bli synliggjorda, skapa nätverk och bredda sina samarbeten, så stärks även områdets attraktivitet som helhet.

Projektet ska samla aktörerna inom KKN och kartlägga deras behov, bilda arbetsgrupper som arbetar inom olika fokusområden, arrangera studiebesök, utveckla en gemensam plattform för kommunikation, arrangera kunskapsseminarier och utbildningspaket, inrätta ett branschråd som kan representera näringen i området samt att utveckla samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Projektet har en budget på totalt 2 071 145 kr och finansieras av Leader Nordvästra Skaraborg och Skaraborgs Kommunalförbund.

Arbetsbeskrivning

Projektledaren ansvar för att driva projektet från beställning till avslut, att projektet når de uppsatta målen. Personen är även föredragande i styrgruppen.

Arbetsuppgifter:

Projektledaren bör ha följande kompetenser:

Projektledaren bör ha följande egenskaper:

Villkor

 

Skicka din ansökan tillsammans med ett personligt brev och CV via e-post till: info@leadernvskaraborg.se

För mer information kontakta:
Lovisa Johansson Hollsten, Verksamhetsledare, 070-25 770 39, semester 170707–170807