Växa i Wedumsdalens Nejder

Utanför Järpås i Lidköping finns Wedumsdalen och föreningen Wedumsdalens Nejder. I projektet ska man utvecklas platsen till ett besöksmål med lantliga och kulturella upplevelser i olika format. Aktörerna ska tillsammans skapa en gemensam plattform att samlas under och utveckla evenemang för att bemöta olika målgrupper under hela året.  

Fakta om projektet

Projektnamn: Växa i Wedumsdalens Nejder

Projektägare: Wedumsdalens Nejder

Projektkontakt: Louise Bratt Carle

Telefon: 070-304 51 45

E-post: louise.carle@ellemce.se

Område: Lidköping

Projektets slutdatum: 2019-05-07

Insatsområde: Besöksmålsutveckling och tematiska reseanledningar (1:2)

Fond: Landsbygdsfonden