Utveckla kustområde Otterbäcken

Projektets syfte är att stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa möjlighet till aktiviteter, som riktar sig till alla boende i Otterbäcken med omnejd, med speciellt fokus på ungdomar, nyanlända och äldre. I projektet ska man utveckla Folkets hus i Otterbäcken till en attraktiv fysisk och social mötesplats för privat personer, föreningar och företag. Detta ska leda till att stimulera livskvalitén på orten och att människor över generations- och nationsgränser möts.

Fakta om projektet

Projektnamn:Utveckla kustområde Otterbäcken med närområde

Projektägare: Otterbäcken byalag

Projektkontakt: Gunilla Palmquist

Telefon: 0705299155

E-post: gunilla.palmquist@hotmail.se

Område: Gullspång

Projektets slutdatum: 2021-04-30

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)

Fond: Landsbygdsfonden