Småstadslyftet

Projektet ska genom samverkan och kompetensutveckling bland handlare, föreningar och andra aktörer öka kommunikation mot kund. Genom nya kanaler och fokus på värdskap ska Vara Småstad öka attraktionskraften för orten och nå ut till befintliga och nya kunder.

Fakta om projektet

Projektnamn: Småstadslyftet – kommunikation mot kund

Projektägare: Vara köpmannaförening

Projektkontakt: Malin Sjölin Lorentzsson

Telefon: 076-8069813

E-post: malin@marknadeventk.se

Område: Vara

Projektets slutdatum: 2019-01-30

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)