Nyanlända kvinnors integration i arbetslivet

Projektet ska hjälpa utrikesfödda kvinnor att hitta vägar till utbildning, arbete eller egenföretagande. I projektet kommer deltagarna att erbjudas coaching, nätverkande och studiebesök etc. för att öka deras kunskaper om de möjligheter som finns. Projektets insatser ska leda till att deltagarna själva kunna försörja sig och bli en del av det svenska samhället.

Fakta om projektet

Projektnamn: Nyanlända kvinnors integration i arbetslivet

Projektägare: Awiye Föreningen Väst

Projektkontakt: Saed Salah Abdullahi

Telefon: 073-9959510

E-post: saedsalah2010@hotmail.com

Område: Götene, Lidköping och Skara

Projektets slutdatum: 2019-12-31

Insatsområde: Mångfald som resurs (3:5)

Fond: Socialfonden