Natur- och Outdoorturism

Om projektet

Syftet med projektet är att utveckla områdets besöksnäring med inriktning på natur- och outdoorturism.

Projektledaren skall arbeta för att främja och bygga nätverk och kluster av
företag och andra intressenter med anknytning till naturrelaterad besöksnäring.

Projektet skall verka för att skapa ett dynamiskt samarbete mellan entreprenörer, Leader, de lokala turistorganisationerna och de regionala turismorganisationerna med det primära syftet att stimulera och skapa produkt- och affärsutveckling för lönsamt företagande inom besöksnäringen.  Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Leader Östra Skaraborg och Leader Närheten i Värmland.

Fakta om projektet

Projektnamn: Natur- och Outdoorturism – framtidens besöksnäring på naturens villkor

Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg, Leader Östra Skaraborg, Leader Närheten

Projektkontakt: John Zafaradl, projektledare

Telefon: 070-2605648

E-post: john.zafaradl@leaderostraskaraborg.se

Område: Hela Skaraborg

Projektets slutdatum: 2019-12-31

Insatsområde: Utveckla besöksmål (1:2) inom samarbetsåtgärden

Fond: Landsbygdsfonden

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram