Malt i Väst

Projektet ska utreda förutsättningarna för hållbar och småskalig mältning av spannmål och efterföljande processning av malt i vårt område. Fokus kommer vara ekologisk malt och olika typer av specialmalt. Förutsättningarna är goda då både råvaruleverantörer och avnämare finns representerade lokalt. Målsättningen är att etablering ska skapa arbetstillfällen lokalt, men också att kunna erbjuda lokalt producerade produkter till kunder inom regionen som i sin tur ska kunna öka sin produktion och marknadsandel.

Fakta om projektet

Projektnamn: Malt i Väst

Projektägare: AgroVäst

Projektkontakt: Thomas Börjesson, projektledare

Telefon: 0705-59 85 59

E-post: thomas.borjesson@agrovast.se

Webb: http://agrovast.se/eu-projekt/malt-i-vast/

Område: Västra Skaraborg

Projektets slutdatum: 2017-12-31

Insatsområde: Utveckling av lokalproducerade varor och tjänster (2:2)

Fond: Landsbygdsfonden