Malt i Väst

Projektet ska utreda förutsättningarna för hållbar och småskalig mältning av spannmål och efterföljande processning av malt i vårt område. Fokus kommer vara ekologisk malt och olika typer av specialmalt. Förutsättningarna är goda då både råvaruleverantörer och avnämare finns representerade lokalt. Målsättningen är att etablering ska skapa arbetstillfällen lokalt, men också att kunna erbjuda lokalt producerade produkter till kunder inom regionen som i sin tur ska kunna öka sin produktion och marknadsandel.

Fakta om projektet

Projektnamn: Malt i Väst

Projektägare: AgroVäst

Projektkontakt: Thomas Börjesson, projektledare

Telefon: 0705-59 85 59

E-post: thomas.borjesson@agrovast.se

Webb: http://agrovast.se/eu-projekt/malt-i-vast/

Område: Västra Skaraborg

Projektets slutdatum: 2017-12-31

Insatsområde: Utveckling av lokalproducerade varor och tjänster (2:2)

Fond: Landsbygdsfonden

 

 

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram