Kållandsö 2.0

Projektets ska bygga vidare på tidigare satsningar som gjorts för att utveckla destinationen Kållandsö. I projektet ska aktörer inom besöksnäringen fokusera på affärs-utveckling och kvalitetssäkring, stärka den turistiska infrastrukturen gällande vandring, cykel och kanotleder och skapa nya aktiviteter och evenemang. På så sätt kan området bli mer attraktiv för barnfamiljer, nya turistpaket kan erbjudas och besökssäsongerna kan utökas genom att locka med aktiviteter som t.ex. fiske och skridskoåkning.

Fakta om projektet

Projektnamn: Kållandsö 2.0 – något för alla året runt

Projektägare: Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle

Projektkontakt: Carolina Hellström

Telefon: 0510-274 06

E-post: carolina.hellstrom@lackokinnekulle.se

Område: Lidköping

Projektets slutdatum: 2020-04-01

Insatsområde: Bygga destinationer (1:1)

Fond: Landsbygdsfonden