Grön prerehabilitering

I vårt område finns många som står utanför arbetsmarknaden på grund av fysisk och psykisk ohälsa. För att dessa personer ska kunna återgå till arbete finns ett stort behov av insatser som ger dem chans till återhämtning. Genom metoden ”grön prerehabilitering” sker det med hjälp av djur, natur och trädgårdsodling.

Samordningsförbundet Västra Skaraborg har tidigare genomfört tre pilotprojekt inom grön prerehabilitering tillsammans med verksamheter i området. I detta nya projektet ska aktörerna samla sina erfarenheter i en författad rapport. De kommer även att sprida kunskap om de gröna arenornas betydelse för hälsan för att ge fler möjlighet till en plats för återhämtning och gemenskap.

Fakta om projektet

Projektnamn: Grön prerehabilitering – en framgångsrik metod

Projektägare: Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Projektkontakt: Christel Martinsson

Telefon: 070 212 83 98

E-post: christel.martinsson@svsfinsam.se

Område: Västra Skaraborg

Projektets slutdatum: 2019-06-30

Insatsområde: Affärsutveckling som tar sin utgångspunkt i de lokala, naturbaserade resurserna (2:1)

Fond: Landsbygdsfonden