Grön prerehabilitering

I vårt område finns många som står utanför arbetsmarknaden på grund av fysisk och psykisk ohälsa. För att dessa personer ska kunna återgå till arbete finns ett stort behov av insatser som ger dem chans till återhämtning. Genom metoden ”grön prerehabilitering” sker det med hjälp av djur, natur och trädgårdsodling.

Samordningsförbundet Västra Skaraborg har tidigare genomfört tre pilotprojekt inom grön prerehabilitering tillsammans med verksamheter i området. I detta nya projektet ska aktörerna samla sina erfarenheter i en författad rapport. De kommer även att sprida kunskap om de gröna arenornas betydelse för hälsan för att ge fler möjlighet till en plats för återhämtning och gemenskap.

Fakta om projektet

Projektnamn: Grön prerehabilitering – en framgångsrik metod

Projektägare: Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Projektkontakt: Christel Martinsson

Telefon: 070 212 83 98

E-post: christel.martinsson@svsfinsam.se

Område: Västra Skaraborg

Projektets slutdatum: 2019-06-30

Insatsområde: Affärsutveckling som tar sin utgångspunkt i de lokala, naturbaserade resurserna (2:1)

Fond: Landsbygdsfonden

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram