Epokresan

Projekt ska stärka Kinnekulle som destination genom temat geologin utifrån sju utvalda besöksmål och med Husabykyrka som nav. Samtliga aktörer inom besöksnäringen har möjlighet att delta i projektet. Aktörerna kommer att arbeta för att knyta an helhetsupplevelsen mot besökare genom att erbjuda aktiviteter, mat och boende samt stärka samarbetet mellan aktörerna.

Fakta om projektet

Projektnamn: Epokresan – i geologins fotspår på Kinnekulle

Projektägare: Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle

Projektkontakt: Elin Sjöstedt

Telefon:070-9403147

E-post: elins@lackokinnekulle.se

Område: Götene

Projektets slutdatum: 2019-06-01

Insatsområde: Bygga destinationer (1:1)

Fond: Landsbygdsfonden