Digital infrastruktur för stärkt samhälle och näringsliv

Projektet är en förstudie som genom förprojektering ska undersöka förutsättningar och underlag inför kommande fiberutbyggnad i ett område Valla-Moholm-Trästena i Töreboda kommun.

Fakta om projektet

Projektnamn: Digital infrastruktur för stärkt samhälle och näringsliv i Walla-området

Projektägare: Walla bredband ek. för.

Projektkontakt: Anne-Marie Lundin

Telefon: 070-2591124

E-post: annemarielundin1@hotmail.com

Område: Töreboda

Projektets slutdatum: 2019-12-31

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)

Fond: Landsbygdsfonden