Allaktivitetshuset – mötesplatsen för dig

 

 

Om projektet

Centralt i Vedums tätort finns Laskegården, en bygdegård där projektet ska skapa ett levande allaktivitetshus. Syftet är att skapa en mötesplats för de människor som bor i och runt Vedum. En plats för mångfald, där olika åldrar, nationaliteter och behov möts för att umgås, lära och skapa stolthet, förståelse och attraktivitet för bygden. I projektet ska bland annat en ServicePoint tillsammans med nuvarande InfoPoint skapas i bygdegården för att tex tillhandahålla behovet av stöttning i förhållande till myndigheter. Under projektperioden ska man genomföra aktiviteter riktat för olika målgrupper som matlagningskurser, tjej- och killkvällar och evenemang.

 

Fakta om projektet

Projektnamn: Allaktivitetshuset – mötesplatsen för dig

Projektägare: Laskegårdens bygdegårdsförening

Projektkontakt: Susanne Lundgren, projektledare

Telefon: 073-3781096

E-post: susanne.lundgren@telia.com

Område: Vedum i Vara kommun

Projektets slutdatum: 2018-12-31

Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3)

Fond: Landsbygdsfonden