Beviljade projekt

Natur- och Outdoorturism

Natur- och Outdoorturism
Om projektet Syftet med projektet är att utveckla områdets besöksnäring med inriktning på natur- och outdoorturism. Projektledaren skall arbeta för att främja och bygga nätverk och kluster av företag och andra intressenter med anknytning till naturrelaterad besöksnäring. Projektet skall verka för att skapa ett dynamiskt samarbete mellan entreprenörer, Leader, de lokala turistorganisationerna och de regionala...

Läs mer...

Visit Hornborgasjön

Visit Hornborgasjön
Om projektet Hornborgasjön med omnejd som besöksmål tar emot 150 000 besökare under några veckor på våren och ca ytterligare 100 000 besökare till området under övriga delar av året. Besökstillströmningen är en stor tillgång för näringsidkare, föreningar och kommuner runt sjön. Dock är den korta säsongen kring vårtranorna en utmaning för företagen då det...

Läs mer...

Allaktivitetshuset - mötesplatsen för dig

Allaktivitetshuset - mötesplatsen för dig
    Om projektet Centralt i Vedums tätort finns Laskegården, en bygdegård där projektet ska skapa ett levande allaktivitetshus. Syftet är att skapa en mötesplats för de människor som bor i och runt Vedum. En plats för mångfald, där olika åldrar, nationaliteter och behov möts för att umgås, lära och skapa stolthet, förståelse och attraktivitet för...

Läs mer...

Malt i Väst

Malt i Väst
Projektet ska utreda förutsättningarna för hållbar och småskalig mältning av spannmål och efterföljande processning av malt i vårt område. Fokus kommer vara ekologisk malt och olika typer av specialmalt. Förutsättningarna är goda då både råvaruleverantörer och avnämare finns representerade lokalt. Målsättningen är att etablering ska skapa arbetstillfällen lokalt, men också att kunna erbjuda lokalt producerade...

Läs mer...

Växa i Wedumsdalens Nejder

Växa i Wedumsdalens Nejder
Utanför Järpås i Lidköping finns Wedumsdalen och föreningen Wedumsdalens Nejder. I projektet ska man utvecklas platsen till ett besöksmål med lantliga och kulturella upplevelser i olika format. Aktörerna ska tillsammans skapa en gemensam plattform att samlas under och utveckla evenemang för att bemöta olika målgrupper under hela året.   Fakta om projektet Projektnamn: Växa i...

Läs mer...

Småstadslyftet

Småstadslyftet
Projektet ska genom samverkan och kompetensutveckling bland handlare, föreningar och andra aktörer öka kommunikation mot kund. Genom nya kanaler och fokus på värdskap ska Vara Småstad öka attraktionskraften för orten och nå ut till befintliga och nya kunder. Fakta om projektet Projektnamn: Småstadslyftet - kommunikation mot kund Projektägare: Vara köpmannaförening Projektkontakt: Malin Sjölin Lorentzsson Telefon: 076-8069813 E-post: malin@marknadeventk.se...

Läs mer...

Resville - en dold pärla

Resville - en dold pärla
I Resville utanför Lidköping vill man skapa nya upplevelsebaserade vandringsslingor utifrån kvarnen i Resville för att lyfta kulturhistoria och den vackra natur som området ger. Projektet är ett samarbete mellan Resville bygdegille och Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle. Fakta om projektet Projektnamn: Resville - en dold pärla Projektägare: Destinationsbolaget Läckö Kinnekulle Projektkontakt: Elin Sjöstedt Telefon: 0510-20078 E-post: elins@lackokinnekulle.se Område: Lidköping Projektets...

Läs mer...

KKN / Kreativa Aktörer Skaraborg

KKN / Kreativa Aktörer Skaraborg
Projektet vill förbättra förutsättningarna för tillväxt inom kulturella och kreativa näringar genom samordnade kulturbaserade verksamheter, nätverk och en gemensam plattform. Om projektet Projektnamn: Kulturella och kreativa näringar längst med Kinnekullebanan Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg Projektkontakt: Ingrid Skarp Telefon: 0730-28 77 61 E-post: ingrid@leadernvskaraborg.se Område: Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång Projektets slutdatum: Hösten 2021 Insatsområde: Kreativa näringar (3:1)

Läs mer...

Bonde söker personal

Bonde söker personal
Insatserna i projektet ska föra utrikesfödda boende i Götene närmare arbetsmarknaden inom de Gröna näringarna, i syfte att få dem att etablera sig och kunna skapa sig bra liv i Götene. Projektet är ett samarbete mellan företagare inom gröna näringar, föreningar, kommunen och arbetsförmedlingen. Fakta om projektet Projektnamn: Bonde söker personal Projektägare: Götene kommun Projektkontakt: Rune Yttersjö, projektledare...

Läs mer...

Epokresan

Epokresan
Projekt ska stärka Kinnekulle som destination genom temat geologin utifrån sju utvalda besöksmål och med Husabykyrka som nav. Samtliga aktörer inom besöksnäringen har möjlighet att delta i projektet. Aktörerna kommer att arbeta för att knyta an helhetsupplevelsen mot besökare genom att erbjuda aktiviteter, mat och boende samt stärka samarbetet mellan aktörerna. Fakta om projektet Projektnamn:...

Läs mer...

Hangelösa Lantlig (re)habilitering

Hangelösa Lantlig (re)habilitering
Projektstödet riktar sig till ett företag med inriktning inom grön omsorg. Företaget har som mål att certifiera sig inom konceptet Grön Arena och kunna erbjuda lantlig rehabilitering till personer som vanligtvis rör sig i stadsmiljö. Fakta om projektet Projektnamn: Hangelösa Lantlig (re)habilitering Projektägare: Marcus Snis (enskild firma) Projektkontakt: Marcus Snis Telefon:070-9403147 E-post: marcus@iap.nu Område: Götene Projektets slutdatum: 2018-10-31 Insatsområde: Näringslivsutveckling...

Läs mer...

Öppen trädgård

Öppen trädgård
Projektet ska skapa en småskalig, ekologisk trädgård och göra den öppen för innovativa experiment för nya- och etablerade småskaliga odlare och stärka entreprenörskapet inom trädgårdsodling. Man vill också anpassa trädgården för skolungdomar och göra den tillgänglig för undervisning. Fakta om projektet Projektnamn: Öppen trädgård Projektägare: Stadsnära Lantgård Lidköping ek. för Projektkontakt: Kajsa Telefon: 072-397 88 97 E-post: info@lantgarden.com Område:...

Läs mer...

Utveckla kustområde Otterbäcken

Utveckla kustområde Otterbäcken
Projektets syfte är att stärka gemenskapen i Otterbäcken genom att skapa möjlighet till aktiviteter, som riktar sig till alla boende i Otterbäcken med omnejd, med speciellt fokus på ungdomar, nyanlända och äldre. I projektet ska man utveckla Folkets hus i Otterbäcken till en attraktiv fysisk och social mötesplats för privat personer, föreningar och företag. Detta...

Läs mer...

Nyanlända kvinnors integration i arbetslivet

Nyanlända kvinnors integration i arbetslivet
Projektet ska hjälpa utrikesfödda kvinnor att hitta vägar till utbildning, arbete eller egenföretagande. I projektet kommer deltagarna att erbjudas coaching, nätverkande och studiebesök etc. för att öka deras kunskaper om de möjligheter som finns. Projektets insatser ska leda till att deltagarna själva kunna försörja sig och bli en del av det svenska samhället. Fakta om...

Läs mer...

Digital infrastruktur för stärkt samhälle och näringsliv

Digital infrastruktur för stärkt samhälle och näringsliv
Projektet är en förstudie som genom förprojektering ska undersöka förutsättningar och underlag inför kommande fiberutbyggnad i ett område Valla-Moholm-Trästena i Töreboda kommun. Fakta om projektet Projektnamn: Digital infrastruktur för stärkt samhälle och näringsliv i Walla-området Projektägare: Walla bredband ek. för. Projektkontakt: Anne-Marie Lundin Telefon: 070-2591124 E-post: annemarielundin1@hotmail.com Område: Töreboda Projektets slutdatum: 2019-12-31 Insatsområde: Stärka lokalsamhället (3:3) Fond: Landsbygdsfonden

Läs mer...

Handla för Götene

Handla för Götene
Projektet ska stärka den lokala handeln i Götene kommun och förbättra handelsindexen genom att få fler att handla på hemmaplan. Genom att synliggöra den lokala handeln och skapa utökat samarbete med föreningar vill projektet bland annat skapa en digital lösning till nytta för både näringen och föreningslivet. Projektet ska även skapa nya lokala tematiska evenemang....

Läs mer...

Kållandsö 2.0

Kållandsö 2.0
Projektets ska bygga vidare på tidigare satsningar som gjorts för att utveckla destinationen Kållandsö. I projektet ska aktörer inom besöksnäringen fokusera på affärs-utveckling och kvalitetssäkring, stärka den turistiska infrastrukturen gällande vandring, cykel och kanotleder och skapa nya aktiviteter och evenemang. På så sätt kan området bli mer attraktiv för barnfamiljer, nya turistpaket kan erbjudas och...

Läs mer...

Grön prerehabilitering

Grön prerehabilitering
I vårt område finns många som står utanför arbetsmarknaden på grund av fysisk och psykisk ohälsa. För att dessa personer ska kunna återgå till arbete finns ett stort behov av insatser som ger dem chans till återhämtning. Genom metoden ”grön prerehabilitering” sker det med hjälp av djur, natur och trädgårdsodling. Samordningsförbundet Västra Skaraborg har tidigare...

Läs mer...

B&B Lundsbrunn

B&B Lundsbrunn
Johan Thorn har beviljats ett projektstöd till företag med syfte att erbjuda ett kvalitativt Bed & breakfast i Lundsbrunn. Johan renoverar nu en byggnad och har som mål att öppna verksamheten under våren 2019. I projektet ska en SPA-avdelning byggas i anslutning till B&B-byggnaden och tillsammans med lokala föreningar och företag ska han skapa paketlösningar...

Läs mer...

Förstudie: Biosfär som arena för mångfald

Förstudie: Biosfär som arena för mångfald
Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle jobbar för att skapa en hållbar utveckling i området, ur en ekologisk, ekonomisk och social utgångspunkt. I detta projekt kommer organisationen att samarbeta med ideella föreningar, kommuner, företag och privatpersoner för att undersöka möjligheterna att använda naturen som mötesplats för integration. I förstudien ska de arrangera workshops och undersöka vilka önskemål...

Läs mer...

Ett aktivt och levande Falkängen

Ett aktivt och levande Falkängen
Falkängens hantverksby på Kinnekulle är ett uppskattat och välbesökt besöksmål med utvecklingspotential. I projektet ska hantverkarna på Falkängen, tillsammans med lokala aktörer, kommunen och Studieförbundet vuxenskolan, utveckla hantverksbyn som besöksmål genom att paketera kurser och aktiviteter som intressera fler målgrupper att prova på nya och gamla hantverk- och slöjdtekniker. Fakta om projektet Projektnamn: Ett aktivt och...

Läs mer...

Utveckling av Skärv Linas gård

Utveckling av Skärv Linas gård
Mindfullnesskällan AB har beviljats ett projektstöd till företag för att bygga en ekopool som är en del i uppbyggnaden av en kursgård utanför Skara som ska driva en mindre ekologisk spaverksamhet. I projektet ska företaget samarbete med föreningen Helhet och marknadsföra kursgårdens utbud och aktiviteter inom välbefinnande så som yoga, mindfullness och retreats. Fakta om...

Läs mer...

Cirkusskola

Cirkusskola
Vrickade teatern har beviljats ett projektstöd till företag och ska i projektet bygga upp ett koncept kring en cirkusskola som ska rikta sig till barn och unga i Lidköping med omnejd. Genom cirkusskolan vill Vrickade teatern erbjuda ett komplement till traditionella fritidsaktiviteter som inte bygger på att tävla utan att stärka enskilda individer till att...

Läs mer...

Filsbäck - en liten mysig ort utanför Lidköping

I Filsbäck i Lidköpings Kommun har Filsbäcks Intresseförening byggt upp flera mötesplatser som inbjuder till fysisk aktivitet och samvaro mellan generationer. Frisbee-golf, basket och grillning är aktiviteter som nu kan utföras på nyanlagda, anpassade platser runt om i orten. Tack vare projektet har människor i bygden kommit samman och haft något gemensamt att samlas kring....

Läs mer...

Dressinparken

Genom flera olika aktiviteter såsom workshops och studieresor har man inom Centrumföreningen För Amnehärad och Södra Råda, i Gullspångs Kommun, undersökt hur en aktivitetspark skulle kunna utvecklas på området Dressinparken.   Fakta om projektet Projektnamn: Dressinparken Projektägare: Centrumföreningen För Amnehärad och Södra Råda Projektkontakt: Eric Mellberg Telefon: 070-8191530 E-post: mellberg.eric@gmail.com Område: Gullspångs Kommun Projektets slutdatum: 2021-10-15 Insatsområde: Stärka...

Läs mer...

LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG

 Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, Skara

 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39

 Emma Häggberg: 070-25 770 93

 Monica Staudinger: 070-25 997 06

 info@leadernvskaraborg.se 

© 2022 LEADER NORDVÄSTRA SKARABORG. ALL RIGHTS RESERVED.

HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 

AlizonWeb AB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram