Beslutsmöte i september fulltecknat

Nya projektansökningar tas upp för beslut tidigast den 22 november.

Projektansökningar som kommer in till oss kommer vi kunna besluta om först på mötet den 22 november. Vi tar emot projektansökningar löpande, men de tas alltså upp för beslut tidigast den 22 november.