sök stöd för projekt

Har du en idé som skapar lokal utveckling i vårt område? Roligt tycker vi! Här hittar du information om hur vi kan stötta dig i ansökningsprocessen och hur vi bedömer din projektidé.

Testa din idé

Innan du börjar formulera din ansökan om Leaderstöd vill vi att du tittar på sidan Testa din idé. Om du svarar ja på frågorna ger det en fingervisning om att du är redo att börja med din ansökan.

Kanske behöver du ta reda på något mer eller ändra något innan du är redo att ansöka? Vi på leaderkontoret finns som bollplank, kontakta oss gärna.

Vem kan ansöka?

Föreningar, företag, organisationer och kommuner kan ansöka om stöd från Leader. En privatperson kan inte söka stöd, det måste ske genom ett organisationsnummer. Du som har enskild firma uppger istället ditt personnummer. Vi kan bevilja projektstöd till ett eller ett fåtal företag till ett maxbelopp om 200 000 kronor.

Hur formulerar jag min idé och ansökan?

Som ett första steg kan du fylla i vår projektmall, där du skriver ner din idé, budget för projektet med mera.

Hur bedöms min ansökan?

Din projektidé och ansökan bedöms av vår styrelse utifrån det insatsområde som ditt projekt tillhör. Till sin hjälp har styrelsen urvalskriterier som används för att bedöma din ansökan.

Ansökningsperiod

Det varierar hur lång tid ett projekt behöver genomarbetas innan det är redo att bli en ansökan. Det beror på hur väl förankrad din idé är och hur färdig din projektplan och budget är när du kontaktar leaderkontoret.

Handläggningstiden beror på hur komplett din ansökan är. Din projektansökan måste ha blivit behandlad och bedömd av leaderkontoret innan den kan bedömas av vår styrelse.

Ansökningsdatum

Vi tar emot ansökningar löpande under året. Vi gör individuella tidsplaner för varje projekt inför kommande beslutsmöten. För att ha möjlighet att bedömas av styrelsen ska din ansökan vara inskickad cirka 10 veckor innan styrelsens möte. Kontakta oss på leaderkontoret för att stämma av ansökningsdatum och möjligheten att skicka in din ansökan till kommande beslutsmöte. Bedömning av projekt görs cirka 4 gånger per år.

Fullmakt och e-legitimation

För att kunna skicka in en ansökan måste du först ansöka om en fullmakt, som ger dig rätt att ansöka om stöd i organisationens namn. Därefter kan du logga in på ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats, med din e-legitimation.

Projektverkstad

När du har haft en dialog med leaderkontoret om din idé, och det är aktuellt att skriva en ansökan, erbjuder vi dig att vara med på en projektverkstad. Vi går igenom vad du ska tänka på när du utformar ditt projekt, hur du gör din ansökan om stöd i Jordbruksverkets system och hur projektet bedöms av vår styrelse.

Ansökningsprocessen

2. Skicka in din ansökan
3. Invänta bedömning av ditt projekt
  • Ditt projekt bedöms av vårt arbetsutskott. Efter det får du återkoppling och besked om eventuella kompletteringar.
  • Du får möjlighet att presentera ditt projekt innan beslut fattas av vår styrelse. Du får besked om prioritering eller avslag på din ansökan.
  • Ditt projekt handläggs av leaderkontoret.
  • Din ansökan skickas vidare till Jordbruksverket. Det dröjer minst 90 dagar innan de handlägger ansökan och fattar beslut om bifall eller avslag.