Månadsarkiv mars 2019

Som start på 2019 stöttar LEADER verksamhetsutveckling till företag och föreningar

I år har Leader Nordvästra Skaraborgs LAG-grupp haft två sammanträden, senast fredagen den 1 mars då tre projekt beviljades och innan dess 22 januari då två projekt beviljades. Efter dessa två beslutsomgångar har samtliga projektmedel som kvarstod inom regionalfonden beviljats. 2019 har LAG beviljat hittills beviljat ca 2,2 miljoner och totalt sedan starten 2016 ca 33,8 miljoner till lokal utveckling i leaderområdet. Nu återstår ca 11 miljoner kr i budgeten och LAG har möjlighet att bevilja projektstöd inom landsbygdsfonden och socialfonden fram till hösten 2020, eller så länge det finns projektmedel kvar att bevilja.   Mötesplats Qvarnstensgruvan Qvarnstensgruvan i Lugnås
Läs Mer…