Pressmeddelande 160701

Leader Nordvästra Skaraborg har prioriterat de första projekten Sedan starten i februari har många ansökningar om stöd inom lokalt ledd utveckling inkommit till Leader Nordvästra Skaraborg och LAG har haft två beslutfattande möten där tre projekt blivit prioriterade. Formellt beslut om projekten fattas av Jordbruksverket som nu ska se över ansökningarna. De prioriterade projekten är inom strategins mål ”Fler utvecklade besöksdestinationer och besöksmål med hög kvalitet”. Hornborgasjön – destinationen för naturälskare Ett samarbetsprojekt som ska utveckla området kring Hornborgasjön tillsammans med företag, föreningar, kommuner (Skara, Falköping och Skövde) och myndigheter. Insatserna i projektet ska leda till att skapa kvalitativa upplevelser
Läs Mer…