Om Projektet

 

Kulturella och kreativa näringar

längs med Kinnekullebanan

Vara – Lidköping- Götene – Mariestad – Gullspång

 

Att kunna bo där man inspireras att möjliggöra sina drömmar. Att våga satsa, bygga upp något nytt och våga stanna kvar. Att fortsätta inspireras och styra ett företag i livets berg och dalbana. Att fortsätta utvecklas och låta drömmarna ta form, få liv och spridas. Ensam och tillsammans. Alla behöver vi drömma och alla behöver vi varandra. Skapa det som känns levande och inspirerande.

 

 

Nordvästra Skaraborg vill stärka Kulturella Näringar längs med Kinnekullebanan. Genom att erbjuda företagandet nätverk, samarbeten och affärsutveckling.

 • Utveckla och stärka samarbeten mellan områdets kulturbaserade och kreativa verksamheter.
 • Genomföra insatser som bidrar till långsiktigt hållbara kulturverksamheter. Därigenom skapa en långsiktig tillväxt med stabilitet och trygghet i området.
 • Utveckla former/metoder/kluster som skapar nya samarbeten mellan KKN, övrigt näringsliv och offentlig verksamhet.
 • Skapa förutsättningar för kulturen att verka i nya kreativa och innovativa miljöer, vilket i förlängningen bidrar till ekonomisk tillväxt
 • Visa upp områdets attraktivitet som arbetsplats och kompetensförsörjare.
 • Att skapa ett bestående nätverk och plattform, erbjuda utbildningar, event och evenemang som leder företagandet framåt.

 

Vår Målgrupp för Kreativa och Kulturella Näringar:

 • Vi riktar oss denna gång främst till professionella och etablerade KKN-aktörer samt nystartade som redan har eller håller på utveckla sitt företag. (I mån av plats är även övriga välkomna)
 • Vi riktar oss till företag både på individ och gruppnivå i vitt skilda branscher som helt eller delvis lever på sin kreativitet.
 • Tex. arkitektur, dataspel, design, film och foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst samt upplevelsebaserat lärande.
 • Det finns starka kopplingar till turism då anledningen till att människor reser till en viss plats ofta är kulturrelaterad. Vårt område har mycket att erbjuda och bygga på där.
 • Främja, innovationsanda och kreativitet entreprenörskap.

 

Vilka står bakom och vilka områden ingår?

Leader Nordvästra Skaraborg är projektägare och finansierar projektet tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund. Projektet omfattar de fem kommunerna längs med Kinnekullebanan Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång.

 

Varför gör vi det här?

Kultur anses bidra till en regions förmåga till utveckling på ett grundläggande sätt. Utgångspunkten har varit att kultur har en positiv inverkan på hela samhällsekonomin, inte enbart för kulturella och kreativa näringar. Enligt Sacco* ligger kulturen till grund för det sociala och ekonomiska livet i samhället. En stärkt KKN-sektor kan därför vara ett viktigt strukturellt komplement till den traditionella industrin och bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt i regionen, både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv.
Känslan att bo på ett ställe som får olika näringar att blomstra och ge energi till varandra. Där man känner liv och energi. Det ger inspiration till att inspirera varandra.

*Sacco – http://files.webb.uu.se/uploader/701/Sacco%20i%20Visby%2022%20april.pdf

 

Bakgrund

2013-2014 genomförde man projektet ”Kreativa Kraftfält i Skaraborg för att kartlägga och analysera kulturaktiviteter och kulturlokaler i Skaraborg. Idéen med projektet KKN längs med Kinnekullebanan startades efter den analysen. Eftersom man såg att det fanns en koncentration av KKN just vid Kinnekullebanan och dess närområde men som inte fullt ut använde sin potential.

 

Kinnekullebanan Vinnare!!
Den natursköna tågresan mellan Lidköping och Mariestad över Kinnekulle har röstats fram som den vackraste tågresan i Sverige av landets resenärer 2018. Här frodas både vacker natur, människor och kreativa näringar.
http://nyhetsrum.sj.se/pressreleases/nu-aer-sveriges-vackraste-taagresa-utsedd-2514816